MyCSN cloudSmart Cities

GAS-boetes automatiseren met InTouch

InTouch biedt steden, gemeenten en politiezones software voor mobiliteitstoepassingen, zoals toelatingen, vergunningen en handhaving. Met integreerbare, digitale oplossingen wil InTouch lokale besturen ontzorgen en efficiënter laten werken. Tom De Winne, COO bij InTouch, legt uit waarom digitalisering zorgt voor meer resultaat en dient om doelgerichter problemen aan te pakken. Hij vertelt ons waarom handhaving geen doel op zich is en hoe het deel kan uitmaken van een slim beleid.

We mogen niet onderschatten hoe zeer burgers bereid zijn om digitaal te communiceren met hun overheden. Sinds het begin van corona steeg de vraag naar digitale diensten zoals nooit tevoren. Besturen die nieuw zijn in hun smart city-aanpak leren veel van besturen die al langer bezig zijn met technologie, maar omgekeerd durven ze ook frisse input geven of ideeën weerleggen.

Digitale infrastructuur vereenvoudigt

Tom De Winne: “Mobiliteit staat op de prioriteitenlijst van veel steden en gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan vergunningsaanvragen voor een autoluw stadscentrum. Bewoners, bezoekers, leveranciers en handelaars moeten vlot kunnen binnenrijden. Het bestuur wil overzicht behouden over wie toegang heeft en de burger wil dit zelf kunnen beheren. Anders is er te veel administratie voor de stadsdiensten en kan de wachttijd oplopen.”

Tom maakt de vergelijking: “Vroeger gebruikten steden bijvoorbeeld inzinkbare paaltjes om autoluwe zones af te bakenen. Dat vergde onderhoud en zorgde voor kosten. Het werkte bovendien met badges. Die werden vaak onderling doorgegeven, wat het doel voorbijstreefde. In veel steden liet men dan de paaltjes gewoon naar beneden staan. Door nu te werken met ANPR-camera’s krijgen we een oplossing die beter werkt, ook omdat ze digitaal beheerd wordt. Alles loopt vlotter: aanvragen, goedkeuren, beheren van vergunningen en meten welke resultaten het project heeft op een autoluwe zone.”

“Toen steden en gemeenten begin dit jaar de mogelijkheid kregen om zelf te beboeten in zones 30 en zones 50, was daar veel interesse voor. Zij kennen tenslotte de pijnpunten in hun wijken. Nu krijgen ze ook de vrijheid om daar iets mee te doen, bijvoorbeeld door nieuwe controlepunten te kiezen voor snelheidshandhaving. Via Smartville kunnen ze snel instappen en een bijzonder efficiënte totaaloplossing inzetten. Omdat de hele keten van waarneming tot handhaving digitaal en automatisch verloopt, vereenvoudigen we de administratie voor besturen. Dat is interessant bij extra snelheidscontroles, bijvoorbeeld. InTouch zit aan beide luiken van dit verhaal: we bieden alles aan rond vergunningen en maken deel uit van het handhavingsplatform van Smartville.”

Het MyCSN dataplatform als accelerator voor een slim stedenbeleid


De toepassingen van InTouch lopen over het dataplatform van MyCSN. Tom De Winne: “Via MyCSN kan een project meerdere bevindingen opleveren door databronnen te combineren. Wanneer een bestuur een nieuwe aanpak van snelheidshandhaving wil evalueren, is het misschien interessant om te weten hoe de cijfers van verkeersveiligheid of verkeersslachtoffers mee geëvolueerd zijn. Door dit via één dataplatform te integreren, zit je echt aan het stuur van je beleid en weet je of de investering loont.”

 

“In de eerste plaats kan een bestuur op basis van cijfers een probleem vaststellen en een gepaste oplossing kiezen, zoals handhaving. Vervolgens kunnen ze tijdens een project bijsturen en monitoren. Zo blijft een bestuur op de hoogte van de efficiëntie, kunnen ze onvoorspelbare effecten ontdekken en hebben ze de cijfers om resultaten aan te tonen. In elk smart city-project is dat onmisbaar.”
“Dataplatformen verhogen ook de efficiëntie in handhavingsprojecten. Wanneer we bijvoorbeeld het adres van een overtreder opvragen bij de DIV, bestaat de kans dat het niet correct is omdat het niet meer verplicht is het adres op je inschrijvingsbewijs up-to-date te houden. Via een dataplatform kunnen we verschillende databronnen raadplegen, denk aan het rijksregister, waardoor we een gecombineerd antwoord op een vraag krijgen. Dataplatformen zijn bovendien gereguleerd en houden zich aan de geldende regels, wat ook een zorg wegneemt bij de besturen die de informatie opvragen.”

“We mogen niet onderschatten hoe zeer burgers bereid zijn om digitaal te communiceren met hun overheden. Sinds het begin van corona steeg de vraag naar digitale diensten zoals nooit tevoren.”

Zijn we klaar voor automatisering?

Tom voegt toe: “Er zijn nog een aantal stappen die we graag zouden digitaliseren of waar de wetgeving nog aangepast kan worden. De titularis van een nummerplaat opvragen bij de DIV mag nu alleen in functie van handhaving, terwijl dit ook nuttig kan zijn om vergunningen toe te kennen. Een ander voorbeeld is dat het nog verplicht is om een papieren briefwisseling voor GAS-boetes te verzorgen.”

“We mogen niet onderschatten hoe zeer burgers bereid zijn om digitaal te communiceren met hun overheden. Sinds het begin van corona steeg de vraag naar digitale diensten zoals nooit tevoren. Neem als voorbeeld de app itsme. Die is gekoppeld aan het vergunningenplatform en in 2020 is het gebruik daarvan met 30% gestegen. Ook doelgroepen waarvan we dachten dat zij op digitaal vlak achterbleven, evolueren mee. Kinderen leren hun ouders hoe ze hun digitale administratie kunnen doen, de toepassingen worden steeds beter en lokale besturen krijgen telefoon van ouderen die willen leren hoe ze zelf bepaalde zaken digitaal moeten doen. Mensen rekenen echt op technologische vooruitgang.”

De Winne: “Door verschillende bevindingen via één dataplatform te integreren, zit je echt aan het stuur van je beleid en weet je of de investering loont.”

De Winne nuanceert: “Hoewel we vooruitgang toejuichen, is het niet slecht dat we soms moeten wachten op bijkomende machtigingen. De data van burgers beschermen is essentieel en we moeten voorkomen dat elke partij zomaar iedereens adres of nummerplaat kan opvragen.”

Besturen leren van elkaar

“Het toffe aan de smart city-wereld is dat er geen concurrentie is tussen besturen,” zegt De Winne. “Men wil heel open spreken en kennis delen over hoe men werkt. Die co-creatie draagt bij aan een gedeeld leerproces en zorgt voor meer efficiëntie. Besturen die nieuw zijn in hun smart city-aanpak leren veel van besturen die al langer bezig zijn met technologie, maar omgekeerd durven ze ook frisse input geven of ideeën weerleggen. Dat is een interessante kruisbestuiving, die we graag faciliteren door besturen samen te brengen.”

“Een totaaloplossing als Smartville doet in wezen hetzelfde. Op technisch gebied is het interessant dat alle toepassingen en infrastructuur al op elkaar zijn afgestemd. Je kiest dus voor een bewezen keten die al door andere besturen gebruikt wordt, zij hebben door proefprojecten en ervaringen al voor verbetering gezorgd, die je mee overneemt wanneer je instapt. Ook discussies over wetgeving en dergelijke zijn allemaal al gevoerd en uitgeklaard door eerdere ervaring. Digitaliseren gaat dus steeds sneller en dat kan alleen maar voordelig zijn.”

Bitnami