MyCSNMyCSN cloud

Biostoom Beringen: een geautomatiseerde afvalverwerkingscentrale samen met MyCSN

By 22/09/21 No Comments

Bionerga opende het voorbije jaar een nieuwe afvalverwerkingscentrale, Biostoom Beringen. Het bedrijf schakelde de hulp in van MyCSN om zijn fabriek maximaal te automatiseren. Bionerga verwacht daardoor meer comfort voor de chauffeurs, minder risico op ongevallen, een beter gebruik van het machinepark, vlotte facturatie en een blijvende procesverbetering op basis van de gegenereerde data.

We willen in de toekomst de automatisering implementeren op onze andere sites en onze manier van aanpak promoten in de hele sector. De interesse om volledig digitaal te werken in onze branche, is er zeker.

 

Philip Peeters, algemeen directeur van Bionerga, overloopt het proces en licht toe.

 

Meer energie uit afval

Bionerga staat in voor afvalverwerking in de provincie Limburg. Jaarlijks verwerken we meer dan 250.000 ton huishoudelijk restafval, grofvuil en organisch afval. Om dit mogelijk te maken, heeft Bionerga een verbrandingsinstallatie en vijf composteerinstallaties.

Het is onze ambitie om nog meer hernieuwbare energie uit het afval te halen. Daarom hebben we een nieuwe installatie gebouwd in Biostoom Beringen. Om deze installatie zoveel mogelijk te automatiseren, schakelden wij de hulp van MyCSN in.

Al het opgehaalde restafval wordt per vrachtwagen aangeleverd. Voorheen moest de chauffeur bij elke rit een bijhorende papieren vrachtbrief voorleggen. Wij hebben als eerste in onze sector het papier verlaten en zijn overgeschakeld naar een digitale versie van de vrachtbrief. Om onze administratieve workflow zo veel mogelijk te automatiseren, is het daarom van groot belang dat we uitsluitend over digitale documenten beschikken en daarover in realtime communiceren met klanten en leveranciers.

Geautomatiseerde verkeersflow

Ons projectteam tekende de volledige flow uit op basis van onze ervaring met de werking van een afvalcentrale. We kenden het proces en wisten waar de pijnpunten zaten. Ook voor een chauffeur die nog nooit in Biostoom Beringen was geweest, moest alles op een veilige en duidelijke manier kunnen gebeuren, zonder tussenkomst van een van onze medewerkers. In een volgende fase keek MyCSN mee hoe we dit plan technisch konden realiseren. We wilden de flow in onze fabriek maximaal automatiseren. Het wordt ook voor ons moeilijker om geschikt personeel te vinden. Dankzij dit project kunnen we dan met een beperkte bezetting werken.

Voorheen moest de chauffeur bij elke rit een bijhorende papieren vrachtbrief voorleggen. Wij hebben als eerste in onze sector het papier verlaten en zijn overgeschakeld naar een digitale versie van de vrachtbrief.

De verkeersflow start bij het binnenrijden van de chauffeur op de site. Is de digitale vrachtbrief al ontvangen, dan kan hij meteen binnenrijden. Via slimme schermen wordt de chauffeur geïnformeerd wanneer hij met de vrachtwagen naar de weegbrug mag rijden voor de eerste weging van het afval. Nadien begeleiden de schermen de chauffeur naar welke van de vijf lospoorten hij mag gaan. Door middel van slimme lichten weet de chauffeur wanneer het veilig en toegelaten is om zijn lading te storten en nadien de losplaats eventueel te reinigen. Eenmaal klaar sturen de slimme borden de vrachtwagenchauffeur naar de uit-weegbrug om het gewicht van de geloste lading te bepalen. Nadat alle gegevens vastgelegd zijn in de digitale vrachtbrief, kan de chauffeur de site verlaten.

Philip Peeters, algemeen directeur van Bionerga licht toe: “Een traject als dit is ook het traject van de toekomst waarbij we systemen met elkaar verbinden en laten communiceren volgens een event-driven concept.”

MyCSN

Nadat ons projectteam een eerste flow uittekende, zochten we een leverancier die de automatisering kon realiseren. We hebben daarvoor de markt verkend. Sommigen beweerden dat ze alles konden bouwen wat we maar wilden, anderen vertelden ons dat ze de toepassing al hadden en gingen aanpassen om voor ons te optimaliseren. MyCSN daarentegen bedacht een tussenoplossing met software in modules. Dat was voor ons heel interessant en toekomstgericht. We kunnen die software immers vlot uitbreiden, maar ook hergebruiken voor andere toepassingen voor onze andere sites en eventueel voor andere bedrijven uit de branche.

Gebruikscomfort voor de chauffeur

De automatisering van de volledige afvalverwerkingsinstallatie zorgt voor een administratieve vereenvoudiging en we kunnen 24 op 24 uur open zijn. Ook hebben we nu veel meer data beschikbaar om te analyseren en onze processen te verbeteren. Onze facturatie is alvast veel sneller klaar en vrijwel foutloos. Wanneer vroeger een chauffeur voor verschillende klanten reed, werd er al eens verkeerd doorgerekend. Dat is nu helemaal verleden tijd.

In feite is het grootste voordeel voor de vrachtwagenchauffeur zelf. Die heeft niet alleen minder administratief werk, maar krijgt een groter gebruikscomfort op de site. De wachttijden worden tot het minimum beperkt en dankzij de interactieve schermen is de verkeersflow op de site duidelijker en aangepast aan de taal van de chauffeur. Bovendien is het veiliger, omdat incidenten voorkomen kunnen worden door het gebruik van slimme sensoren. Het gebeurt bijvoorbeeld niet meer dat verschillende vrachtwagens tegelijk naar eenzelfde plaats rijden. Of, wanneer een chauffeur vergeet om de bak van een kiepwagen te laten zakken, gaat de poort niet open en vermijden we schade.

De bouw van onze nieuwe installatie was een uitstekende gelegenheid om te pionieren.

In onze branche zijn we de eersten om op een doorgedreven manier met de digitale vrachtbrief te werken. We zijn dan ook erg tevreden over het geleverde werk van MyCSN die bij ons veel industriële systemen heeft geautomatiseerd en aan elkaar heeft gekoppeld. Aan de finish zijn we nog niet, we zitten momenteel in een stabiliseringsfase. De verkeersflow werkt volledig event-driven, wat wil zeggen dat een bepaalde actie een workflow of een andere actie in gang zet. Momenteel zijn we dus aan het zekerstellen dat alle combinaties perfect werken.

De vrachtwagenchauffeur heeft minder administratieve last, minder wachttijden en ziet op interactieve schermen in zijn eigen taal een duidelijke workflow van de site.

Toekomstplannen

We hebben nog heel wat plannen. Zo willen we de automatisering implementeren op onze andere sites en onze manier van aanpak promoten in de hele sector. De interesse om volledig digitaal te werken in onze branche, is er zeker.

We willen ook de verkeersflow van bezoekers automatiseren. Zo kunnen we aan de hand van de vooraf geregistreerde nummerplaat een bezoeker naar de juiste locatie sturen en onze contactpersoon verwittigen dat zijn bezoeker gearriveerd is. Hetzelfde geldt voor alle leveringen in Biostoom Beringen; ook die kunnen we mee opnemen in het bestaande systeem.

Daarnaast bekijken we of we de weegbrug kunnen gebruiken om te wegen voor externen. Het vraagt weinig extra administratie en zo kunnen wij de capaciteit van onze weegbrug ten volle benutten. Bovendien willen we dat de weegbrug uitsluitend gebruikt wordt om te wegen, niet als een soort parkeerplaats. Het is niet de bedoeling dat een vrachtwagen op de weegbrug blijft staan wachten tot hij mag doorrijden naar de lospoort. Daarom hebben we een ruime parking aangelegd voor de weegbrug. Daar kunnen we vrachtwagens voorrang geven in functie van de beschikbaarheid in de verwerkingsinstallatie.

Tot slot zullen wij zeker nog een reeks kleinere aanpassingen invoeren. Zo kunnen we foto’s nemen van het afval en controleren of er geen afval in zit dat er niet thuishoort. Of een vrachtwagen volgen over het volledige terrein om aan conflictmanagement te doen, zodat er niet te veel vrachtwagens op dezelfde plaats zijn. We gaan ook slimme camera’s laten kijken of er na het lossen goed gepoetst wordt. In de controlezaal gaan we de schermen slim laten aansturen, zodat alleen relevante beelden getoond worden aan de operatoren.

Ik geloof rotsvast in het traject dat we gelopen hebben. Dit is ook het traject van de toekomst waarbij we systemen met elkaar verbinden en laten communiceren volgens een event-driven concept.

Bitnami