Smart Cities

Slimme steden: de infrastructuur van de toekomst

By 07/01/21 No Comments

De steden van de toekomst zijn technologische hoogstandjes. Van overheidsgebouwen, over vuilnisbakken en windturbines tot de verschillende soorten transport, alles is met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Bouwen gebeurt efficiënt en koolstofneutraal. Met de infrastructuur van morgen zullen we meer verwezenlijken met minder middelen.

Het tijdperk van die technologische infrastructuur, InfraTech in het kort, is echter nog niet aangebroken. Technologie en digitalisering evolueert aan een snel tempo, maar een intensief gebruik in steden vereist een grotere inspanning. Overheden kunnen bijdragen door een klimaat te creëren waarin innovatie welkom is. Zo zorgen we er samen voor dat InfraTech kan bloeien.

Met InfraTech krijgt u slimme infrastructuur die zorgt voor milieuvriendelijke steden en een groter geluksgevoel onder de inwoners.

Wat is InfraTech?

Een land – van gemeente en stad tot federale overheid – ondersteunt zijn werking, zoals financiën, logistiek, communicatie en meer, met IT-systemen. Wanneer we IT toepassen op de infrastructuur wordt ze InfraTech. Infrastructuur bepaalt in grote mate onze belevenis van de stad en heeft impact op de interactie tussen burgers en overheden. Met InfraTech krijgt u slimme infrastructuur die zorgt voor milieuvriendelijke steden en een groter geluksgevoel onder de inwoners. Dat kan gaan van gebouwen die groene energie opwekken tot openbaar vervoer dat perfect op elkaar is afgestemd. De mogelijkheden zijn legio.

InfraTech is de toekomst

InfraTech is geen verre toekomstdroom. Alle stukken om de puzzel af te maken, liggen er. Toch haperen we bij de implementatie. Voor steden ligt veel potentieel voor het grijpen om een aangenamere omgeving te maken voor hun burgers. Hoe kan u als bestuur die evolutie een duwtje in de rug geven en waar moet u rekening mee houden?

1. De overheid neemt het voortouw

Een eerste optie is dat de overheid het voortouw neemt om een gecoördineerde aanpak op regionaal en nationaal niveau uit te stippelen die innovatie aanmoedigt. Bijvoorbeeld, wetgeving en inkooprichtlijnen flexibeler maken. Zo kunnen besturen sneller inspelen op de evolutie van technologie en zich meer toeleggen op de integratie en implementatie ervan doorheen verschillende departementen.

Ook belastingsvoordelen kunnen investeringen in technologie aansporen. Als de overheid steun biedt, verhoogt de economische veerkracht. Ook met eigen investeringen zoals in snelle internet-netwerken, cloud computing, sensoren en fintech, kan de overheid het proces naar slimme steden met slim transport en duurzame bouwprojecten, groene energie en digitale overheidsdiensten versnellen.

2. Rekening houden met de evolutie van technologie

Technologie verandert snel. Wat de ene dag nieuw is, is de volgende dag soms voorbijgestreefd. Als stad zet je best de blik op ver in de toekomst. Niet alleen voor de technologie, maar ook voor de risico’s die erbij komen, want ook die evolueren mee. Beleidsmakers moeten dus anticiperen welke invloed nieuwe technologie zal hebben op milieu, jobs, sociale integratie en gegevensbeveiliging. Ze moeten steeds voorbereid zijn door strikte gegevensbescherming, milieunormen en bijscholingen.

Voor gelijke toegang tot diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en openbare voorzieningen is digitalisatie van groot belang.

3. Zet gegevens centraal in het beleid

Gegevens zijn de drijvende kracht achter InfraTech. Ze zijn essentieel voor sectoren zoals telecommunicatie, energie, water, transport en ook digitale openbare diensten. Voor gelijke toegang tot diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en openbare voorzieningen is digitalisatie van groot belang. Gegevensbeheer is een essentieel onderdeel daarvan. Aangezien openbare besturen heel wat persoonlijke gegevens bezitten, is goed beschermen en beheren cruciaal. Zo wordt ieders privacy gerespecteerd.

Hoe meer besturen het delen en hergebruik van gegevens aanmoedigt, hoe meer ze bijgevolg bijdragen tot innovatie. Publieke en private gegevens verzamelen, verwerken en delen, is een prioriteit. Dat altijd met kwaliteit, precisie en veiligheid voorop. Gegevensbescherming en privacy zijn belangrijk voor het vertrouwen van burgers. Die spelen een grote rol in het succesvol implementeren van InfraTech. Canada’s Digitale Charter is een goed voorbeeld van een nationale visie die gebaseerd is op vertrouwen.

Steden en gemeenten hebben het potentieel om met hun gegevens aan de slag te gaan, maar de implementatie van een systeem voor Slimme Steden is een grote stap. MyCSN helpt lokale besturen met innovatief denken door gegevens centraal te zetten in het beleid.

Bij MyCSN is het verzamelen, verwerken en delen van publieke en private gegevens een prioriteit die verloopt met de grootste zorg voor kwaliteit, precisie en veiligheid. Wanneer steden en gemeenten met vertrouwen hun data kunnen inzetten voor digitale toepassingen, ligt het creëren van een betere stadsomgeving voor de burgers voor het grijpen.

 

4. Risicospreiding van investeringen

Slim beleid kan investeren in technologie aantrekkelijker maken, vaak door onzekerheden weg te nemen. Zo dragen publiek-private partnerschappen (PPP) bij tot risicospreiding. Bovendien krijg je de standvastigheid en structuur van een overheidsorgaan, gekoppeld aan de flexibiliteit van privébedrijven. Zulke nieuwe publieke organisaties zijn ideaal om transformatie mee te boosten, nieuwe ideeën te verspreiden en de innovatiecapaciteit te vergroten.

5. Privékapitaal aantrekken

Investeerders zien InfraTech vaak als riskante ondernemingen en kijken de kat nog wat uit de boom. Hoe krijgen we hen toch enthousiast over het potentieel ervan? Subsidies aanbieden blijkt een succesvolle aanpak, zeker in de vroege en latere fases van projecten. Dit kan onder de vorm van belastingvoordelen, overheidsfinanciering of R&D-subsidies. In de VS, Europa en China hebben energiesubsidies al de doorbraak van groene stroom versneld en kosten gedrukt.

Slimme steden zijn aangenamere steden

InfraTech staat symbool voor een toekomst met kostenefficiënte, slimme, groene en duurzame steden. Het zorgt voor een aangenamere omgeving voor de burger. Het loont om de mogelijkheden op de voet te volgen. Met een open blik op de toekomst, een mix van privé en publieke ondernemingen en flexibiliteit zullen steden organisch groeien, digitaliseren en duurzamer worden.

Deze tekst is een herwerkte versie van een tekst die het Wereld Economisch Forum voorstelde op zijn Sustainable Development Impact Summit. De originele versie staat hier.

Bitnami