MyCSN cloud

Gemeenten informeren in realtime over groene energieproductie

By 27/11/20 No Comments

Alle Limburgse gemeenten hebben zonnepanelen op hun grondgebied en in bijna de helft staan ook windturbines. Daarnaast haalt Limburg groene energie uit biomassa, biogas, waterkracht en warmtekoppelingsnetten. De meeste inwoners weten wel dat er iets gebeurt, je kan bijvoorbeeld maar moeilijk naast zo’n windturbine kijken. Maar weten ze ook op welke schaal er met groene energie gewerkt wordt en wat de impact daarvan is?

Als je bijvoorbeeld in Halen woont, kan je deze informatie op een digitaal informatiescherm van je gemeente zien.

Daarom heeft Nuhma, het Limburgse klimaatbedrijf dat in handen is van de 41 Limburgse gemeenten en de Antwerpse gemeente Laakdal, een project met digitale informatieschermen opgestart. Met die schermen wil men burgers en bedrijven informeren en sensibiliseren over energieverbruik en de productie van groene stroom. MyCSN verzamelt de informatie die op de schermen verschijnt.

De voorbije maanden konden de gemeenten die aandeelhouder zijn van Nuhma intekenen op het project en een of meer gratis schermen vragen. In ruil vroeg Nuhma om 30% van de informatie erop te mogen aanleveren. De gemeenten moesten de digitale informatieschermen plaatsen in publiek toegankelijke gebouwen waar veel inwoners komen, zoals het gemeentehuis, de sporthal of het zwembad.

De gemeente en haar communicatieambtenaar bepalen zelf hoe ze de resterende 70% van de informatie op de schermen invullen. Dat kunnen de openingsuren van de gemeentelijke diensten zijn, info over coronaregels die op dat moment in de gemeente gelden en vacatures bij de gemeentediensten. De gemeenten kunnen de inhoud op de schermen snel aanpassen via meegeleverde software.

Groene energieproductie
Op de digitale schermen toont men hoe het in realtime met het verbruik van elektriciteit in de gemeente gesteld is. Het gaat om het totale verbruik van iedereen in de gemeente, inclusief alle bedrijven en inwoners die er gevestigd zijn. Daarnaast toont het scherm ook hoeveel groene energie iedereen in de gemeente – burgers, bedrijven, gemeentebestuur – op dat eigenste moment opwekt via hernieuwbare energiebronnen.

Op het scherm krijg je ook informatie over de energieproductie en het verbruik tijdens de voorbije maand. Deden ik en de andere inwoners van mijn gemeente beter dan het Limburgse gemiddelde of niet? Je komt het te weten via de informatieschermen. Op basis daarvan kunnen gemeentebesturen, bedrijven en inwoners zien of ze goed bezig zijn of eventueel moeten bijsturen. We doen er namelijk goed aan om geen elektriciteit en aardgas te verspillen. Die zijn immers schaars en dus duur. Bovendien is de winning ervan vaak schadelijk voor het leefmilieu.

Informatie samenbrengen
Nuhma werkt voor het project samen met s-Lim, MyCSN en Digitopia. De eerste levert de schermen voor de gemeenten. De tweede verzamelt de informatie en Digitopia brengt ze in beeld. Bij Fluvius, dat in Limburg in alle gemeenten meetcabines heeft, haalt myCSN actuele informatie over het stroomverbruik. Realtime informatie over de productie van groene stroom haalt myCSN bij 3E, een energieadviseur.

Wat doet MyCSN voor dit project
– haalt de gegevens uit verschillende bronnen, in near real-time
– capteert en transformeert de gegevens, doet volgende berekeningen:
– actueel verbruik (MW) en percentages
– hoeveelheid uitvoer bovenop eigenlijk verbruik van stad of gemeente
– gemiddelde opbrengst en verbruik per aantal inwoners tegenover provinciale gemiddelde
– invoer van energie uit offshore windparken waarin Nuhma participeert
– slaat de gegevens op voor historische inzichten
– beheert de applicaties
– stelt de gegevens ter beschikking zodat andere nieuwe inzichten of nieuwe applicaties kunnen creëren

 

Bitnami