MyCSNMyCSN cloud

Staat je smart city op een bouwplaat?

By 22/11/21 No Comments

Wanneer je bij een smart city-project betrokken bent, merk je al snel dat het niet altijd even tastbaar is. Sommige vragen en discussies gaan over zaken die je moeilijk kan vastpakken. Een voorbeeld daarvan is het “platform”. Het platform is blijkbaar belangrijk, maar wat is het precies en hoe moet je ermee omgaan?
Het dichtst in de buurt van een platform is een gekend stuk speelgoed. Die grote groene of grijze plaat van Lego, die ken je wel? Waarschijnlijk heb je er vroeger zelf een miniatuurstad op gebouwd. Zonder die bouwplaat was het onmogelijk om alles op z’n plaats te houden en alles met elkaar te verbinden. In de informatica doet een platform iets gelijkaardigs. Zonder een platform is het evenmin eenvoudig om je smart city-toepassingen te bouwen en met elkaar te synchroniseren.

MyCSN is zo’n platform voor smart city-toepassingen. Van bij de start is MyCSN opgezet om smart city-projecten eenvoudiger te realiseren. Wat doet MyCSN dan precies?

Luc Van Maldeghem: “Op MyCSN kan je meteen je smart city-toepassingen beginnen bouwen, je hoeft niet meer na te denken over de fundamenten ervan, alle bouwblokken liggen klaar.”

1. Alleen standaarden

Ten eerste werkt MyCSN alleen op basis van standaarden. Op Vlaams, Belgisch en Europees niveau werkt men aan allerlei afspraken over de onderdelen van smart city-projecten. Alles wat aan de standaarden voldoet, kan je aan elkaar koppelen, met de zekerheid dat het zal werken. Dat geldt op het niveau van de individuele componenten, zoals een geluidssensor, maar ook voor hele projecten. Wil je een smart city-project van een andere stad in zijn geheel overnemen, dan kan dat ook, je zal het bij wijze van spreken meteen op jouw bouwplaat kunnen klikken. Alles wat Smartville aanbiedt, werkt bijvoorbeeld op deze manier.

Door te werken op basis van standaarden, kan je ook vlot gegevens uitwisselen tussen verschillende smart city-toepassingen, eventueel met andere steden of gemeenten. Dankzij een standaard spreekt alles dezelfde taal en begrijpen de toepassingen elkaar, als het ware.

Met standaarden ben je ook verlost van de meeste vraagstukken over het kader waarbinnen je mag werken. Een organisatie zoals VLOCA houdt bij het opstellen van de Vlaamse standaarden onder meer rekening met gegevensveiligheid, transparantie, duurzaamheid, enzovoort.

2. Meteen van start

Ten tweede is MyCSN kant-en-klaar. Op het platform van MyCSN kan je meteen je smart city-toepassingen beginnen bouwen, je hoeft niet meer na te denken over de fundamenten ervan, de bouwblokken liggen klaar.
Wij hebben al voorzien hoe gelijk welke sensor verbonden kan worden, hoe we omgaan met gegevens die binnenkomen uit gelijk welke gegevensbron of hoe we de data combineren met elkaar, analyseren en visualiseren. Het platform is ook gebouwd om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen werken van gelijk welke IT-leverancier, zodat we een keuzevrijheid behouden.

MyCSN is gemaakt om na verloop van tijd alle data te kunnen blijven verwerken, ongeacht de hoeveelheid. Over een paar jaar mag je toepassing tien, honderd of zelfs duizend keer meer gegevens binnenhalen, je zal je daar geen zorgen over moeten maken.

Het platform van MyCSN wordt dag en nacht gemonitord en op voortdurende basis bijgewerkt om alles optimaal te laten werken. We hebben ons geëngageerd om aan alle standaarden te voldoen, maar vele standaarden zijn nog in volle ontwikkeling, dus ook dat blijven we opvolgen en gaan we meteen bijwerken waar nodig.

Vele initiatieven hebben gezorgd voor een smart city community waar overheden, privébedrijven, academici, burgers en het middenveld elkaar vinden. Dat zorgt voor betere projecten die sneller klaar zijn.

Met ons platform hou je niet alleen de tijd onder controle – je kan meteen van start – maar ook je budget. Je weet namelijk vooraf wat het gaat kosten. Geen verrassingen meer omdat het project complexer is dan eerst ingeschat werd, geen onverwachte onderhoudskosten, geen complexe budgetberekeningen.

Een goed smart city-project is ook maximaal geautomatiseerd, wat wil zeggen dat alle informatie z’n weg vindt naar andere toepassingen zonder tussenkomst van medewerkers, zonder papierwerk. Ook dat is een aspect dat je met ons platform helemaal onder controle hebt.

Het lijkt ons onzinnig dat elke stad of gemeente zou proberen om z’n eigen platform te bouwen. Daarvoor hebben de meeste lokale besturen de kennis niet in huis, maar eigenlijk is dat naast de kwestie. Net zoals standaarden alleen in samenwerking kunnen ontstaan, is het aangewezen om ook met velen aan een platform te werken en die grote inspanning te delen. Wij hebben natuurlijk het liefst dat alle lokale besturen voor MyCSN kiezen, maar als je dat toch niet zou doen, bouw dan geen platform voor je eigen stad alleen.

“De componenten van MyCSN zijn afgestemd om een data-gedreven beleid mogelijk te maken.”

3. Alles delen

Samenwerkingen tussen steden en gemeenten maken de realisatie van smart city-projecten eenvoudiger. Vele initiatieven hebben gezorgd voor een smart city community waar overheden, privébedrijven, academici, burgers en het middenveld elkaar vinden. Dat zorgt voor betere projecten die sneller klaar zijn.

Als platform helpen wij om dit mogelijk te maken, dat is het derde sterke punt van MyCSN. Alle kennis, informatie over standaarden, extra sensoren, nieuwe toepassingen, analyses, rapporten en visualisaties zijn beschikbaar voor iedereen die mee op het MyCSN platform zit.

Alvorens we met een nieuwe toepassing of een nieuw onderdeel starten, gaan we bij klanten en andere relaties na of er interesse is om mee te werken. Die aanpak zorgt voor extra inzichten, een betere kwaliteit van de projecten en een kleinere inspanning voor iedereen.

4. Data-gedreven beleid

Het hoofddoel van vele smart city-projecten is om zogenaamde data-gedreven beleidsbeslissingen te kunnen nemen, of dus op basis van een grote hoeveelheid relevante gegevens beter te weten wat wel en niet werkt in je stad of gemeente. Daarmee komen we op het vierde en laatste sterke punt van een platform als MyCSN.

Een data-gedreven beleid veronderstelt dat je vele verschillende gegevens kan verzamelen, combineren, analyseren, vergelijken met historische gegevens en tot slot alles handig bijeenbrengt in een rapport of op een dashboard. Zonder een platform is dit praktisch niet haalbaar. In theorie zou dit kunnen door aan de slag te gaan met massa’s spreadsheets, het is daarbij maar de vraag wat die aanpak zou kosten, plus hoe je gegevensbeveiliging en privacybescherming onder controle houdt.

De componenten van het kant-en-klare platform van MyCSN zijn erop afgestemd om een data-gedreven beleid mogelijk te maken. Op technisch vlak heb je niets extra nodig, ook hier kan je meteen van start. De analyse van wat je wil meten en hoe je tot resultaat wil komen, moet je wel zelf nog maken. Tenzij je elders inspiratie kan halen, bijvoorbeeld in de community rond ons platform…

Bitnami