Wat is de beste regeling voor de vuilnisophaling? Waar moet u extra deelfietsen voorzien? Hoe kan u parkeersuggesties geven? Smart city-projecten zorgen voor gegevens waarmee u deze vragen kan beantwoorden. Om effectief tot deze inzichten te komen, biedt myCSN u een uitgebreid pakket aan analytische software en visuele dashboards. Aan u de keuze: wij nemen de analyses in handen of geven u de tools om uw gegevens zelf te analyseren.

Waarom analyses en dashboards van myCSN?

Bouwblokken

Bouwblokken

Op de myCSN-cloud kan u met verschillende softwarepakketten werken om uw gegevens te analyseren. Via deze bouwblokken kan u zelf cases uitwerken of dashboards in elkaar klikken om u stad of gemeente te monitoren. Indien u dat wenst, begeleiden we u hierbij of nemen we de praktische opzet van de analyses en dashboards helemaal voor onze rekening.

Software naar keuze

Software naar keuze

In de myCSN-cloud zit standaard een ruime keuze aan software: SPARK, Flink, Zeppelin, Superset, Grafana, Freeboard, Kong, Cassandra en een data warehouse. Als u met een andere software wil werken, voegen we die optie toe.

Uw volledige beleid

Uw volledige beleid

Met myCSN analyseert u gegevens uit al uw beleidsgebieden. Door niet te focussen op één soort gegevens, maar alle departementen van uw stad of gemeente te betrekken, kunt u het grote plaatje bekijken. Dergelijke analyses zijn waardevol en nuttig om uw stad of gemeente te besturen.

Meldingen in realtime

Meldingen in realtime

De dashboards zijn een ware controlekamer voor uw stad of gemeente. Camera’s met objectherkenning waarschuwen u bijvoorbeeld meteen wanneer het verkeer dichtslibt door een ongeval, zodat u tijdig het verkeer kan omleiden of de politie ter plaatse kunt sturen. Dankzij realtime meldingen grijpt u sneller in om erger te vermijden. Ook uw app die het aantal beschikbare parkeerplaatsen in uw stad of gemeente toont, krijgt meteen u update wanneer de sensoren in een parkeergarage een verandering detecteren.

Jarenlange expertise

Jarenlange expertise

MyCSN is een dochteronderneming van Cipal Schaubroeck en Nuhma, waarin steden en gemeenten participeren. Dankzij onze achtergrond in HR- en IT-diensten voor lokale overheden hebben we een diepgaande kennis over wat steden en gemeenten nodig hebben.

Simulaties om efficiënter beslissingen te nemen

Met de analysetools van myCSN maakt u simulaties om de impact van wijzigingen in uw stad of gemeente te achterhalen. Als er bijvoorbeeld extra auto’s binnenkomen, hoe evolueert de luchtkwaliteit? Of, welk effect heeft eenrichtingsverkeer op de circulatie? Zo vindt u verbanden om uw stad of gemeente te verbeteren. Uw vermoedens kunt u bevestigen of weerleggen met feiten, zodat u een gegronde reden hebt om al dan niet veranderingen door te voeren.

Hou een oogje in het zeil

De analyses en dashboards kan u gebruiken voor objectherkenning, om te kijken of er effectief auto’s geparkeerd zijn, om te controleren of de slagbomen open zijn. Ook patroondetectie is mogelijk, om bijvoorbeeld preventief tegen bendevorming op te treden. Als u weet waar mensen altijd samenkomen, kunt u daar meer politiebewaking voorzien.

Een beleid van feiten

Bij myCSN gebruiken we de gegevens van uw slimme stad en gemeente om ervoor te zorgen dat u weet wat er gebeurt, waarom en hoe u er iets aan kunt doen. Daarmee willen we u helpen om een beleid op maat van uw stad of gemeente op te stellen dat stoelt op feiten en niet alleen op buikgevoel. Dat komt uiteindelijk uw burger ten goede, die in een aangename omgeving kan wonen en werken.