Hogeschool PXL lanceerde dit academiejaar de gloednieuwe graduaatsopleiding ‘Internet of Things’. Het dagtraject bestaat uit twee opleidingsjaren van elk 60 studiepunten en focust op techniek en all things smart. Hiermee wil de hogeschool de brug slaan tussen elektronica en IT en tegelijk het gat in de IoT-arbeidsmarkt vullen. Met behulp van het smart city-platform van myCSN kunnen de 1.200 studenten in de arbeidsmarktgerichte opleiding smart city-toepassingen bedenken, testen en verder uitwerken.

Steven Palmaers

Steven Palmaers, lector en onderzoekshoofd van het expertisecentrum PXL Smart ICT: “Wat ons uniek maakt als hogeschool, is onze X-factor. Elk van onze studenten, lectoren en partnerbedrijven ademen technologie.”

De X-factor van Hogeschool PXL
PXL is een zelfstandige hogeschool met campussen in Hasselt, Genk en Diepenbeek. Steven Palmaers, lector en onderzoekshoofd van het expertisecentrum PXL Smart ICT: “Wat ons uniek maakt als hogeschool, is onze X-factor. Elk van onze studenten, lectoren en partnerbedrijven ademen technologie. We streven ernaar om die passie te combineren met een sterk inlevingsvermogen, bijvoorbeeld om uitdagingen in de sociale sector het hoofd te bieden met behulp van technologie. PXL’ers zijn ook initiatiefnemers. We nemen geen afwachtende houding aan, we zijn innovatief en creatief. We durven buiten de lijnen te kleuren en gaan dus op zoek naar samenwerkingen met partners uit andere domeinen, ook in het buitenland. We werken bijvoorbeeld volgens het principe van de Quadruple Helix, een samenwerkingsmodel tussen kennisinstellingen, bedrijven, burgers en de overheid. Zo kwamen we o.a. terecht bij s-LIM, een cluster van 44 Limburgse slimme steden en gemeenten, VOKA Limburg en myCSN.”

De installateur 2.0
De IoT- graduaatsopleiding komt er op vraag van de markt. Joeri Gerrits, coördinator van de opleiding: “We onderzochten welk type medewerkers bedrijven momenteel nodig hebben en het IoT-profiel kwam duidelijk naar voren. De werelden van elektronica en IT zijn immers steeds meer met elkaar verbonden, waardoor er een grote nood ontstaat aan de zogenaamde installateur 2.0. Die integreert elektronica met slimme toepassingen, niet alleen bij mensen thuis, maar ook in bedrijven, de industrie en gezondheidszorg.” De studenten van PXL ontwikkelen competenties die nu nog niet op de markt beschikbaar zijn. Om ook mensen aan te spreken die al aan het werk zijn, bekijkt Hogeschool PXL hoe ze het traject beschikbaar kunnen maken in avondonderwijs. “Hopelijk kunnen we dit volgend academiejaar al aanbieden”, vertelt Gerrits.

Smart city-workshops
“s-LIM wilde onze samenwerking concretiseren en kwam met het voorstel om een leerstoel te maken voor smart cities. Geen traditionele lezingen, maar een actieve kennisuitwisseling met de mogelijkheid om ideeën te bedenken, initiatieven te nemen en – dankzij myCSN – prototypes te bouwen.” Studenten krijgen bij PXL carte blanche wat betreft de case; zij kunnen mee beslissen welke prototypes worden ontwikkeld voor de markt. Zo kwam er al een digitale meldingskaart waarop burgers kunnen aangeven waar en wanneer er problemen zijn in het wegdek. Op een andere meldingsapp kan je vermiste en gevonden huisdieren aangeven. De PXL-studenten bedachten ook Die-Vers: een app die burgers toelaat om overschotten van groenten en fruit beschikbaar stellen. Dankzij de app kan er een gemeenschap rond weggeefkasten worden uitgebouwd. Om verspilling tegen te gaan, maar ook om de mensen terug dichter bij elkaar te brengen.

Studenten krijgen bij PXL carte blanche; ze kunnen mee beslissen welke prototypes voor de markt worden ontwikkeld.

Studenten ontwikkelen per twee prototypes van en wireframes voor apps die uitdagingen of problemen oplossen die zij zelf belangrijk of nuttig vinden. Na het eerste semester verwerkt PXL de resultaten van de workshops en maakt ze aanbevelingen voor concrete, nieuwe toepassingen. De data van de projecten en prototype-apps draait waar mogelijk op het smart city-platform van myCSN. “We willen met de smart city-workshops een maatschappelijke omschakeling teweeg brengen, namelijk dat de burger niet passief moet wachten tot de stad of gemeente een bepaald beleid invoert, maar zelf ideeën kan aanbrengen en eraan meewerken,” concludeert Palmaers.

Optimale voorbereiding
In Vlaanderen zijn er ondertussen negen varianten van een graduaatsopleiding IoT, die allemaal dit academiejaar 2019-2020 van start gingen. Elke school legt echter specifieke accenten. PXL biedt met hun IoT-labo een bijzonder onderwijsconcept, waarin ze met een gesimuleerde werkomgeving de studenten optimaal voorbereiden op praktijksituaties.

In september 2019 verscheen Hogeschool PXL in het VRT Journaal.

Bitnami