MyCSN ondersteunt s-LIM met de ontwikkeling van een druktemeter om verkeersdrukte in te schatten. Lees het volledige artikel hier

De grootste slimme regio in Europa s-Lim illustreert hoe de combinatie van verschillende datastromen en Onze Stad App het leven in de stad aangenamer kan maken. Via een app van s-Lim die gebruik maakt van de myCSN datahub, kan iedereen binnenkort de verkeersdrukte in Limburgse gemeenten inschatten.

S-Lim helpt de mobiliteit in de Limburgse gemeenten te verbeteren. Heel wat individuele gemeenten maken al gebruik van toepassingen met gegevens over de verkeersstromen, afkomstig van slimme camera’s of schermen. Ze krijgen zo meer zicht op de verkeersdrukte. S-Lim onderzoekt nu hoe ze de floating car data kan inzetten om een druktemeter voor alle Limburgse gemeenten aan te bieden. Via Onze Stad App zou iedereen dan op elk moment kunnen volgen hoe vlot het verkeer in de provincie verloopt.

Bitnami