MyCSN werd begin dit jaar opgericht als dochteronderneming van klimaatbedrijf Nuhma en de IT-groep Cipal Schaubroeck. Wie is Cipal Schaubroeck, wat doen ze en hoe vullen myCSN en Cipal Schaubroeck elkaar aan? Hoog tijd om onze familiestamboom van dichterbij te bekijken.

Wie zijn ze en wat doen ze?
Cipal Schaubroeck heeft de ambitie om een sleutelrol te spelen in de digitale revolutie van de overheid. Ze bouwt samen met lokale besturen aan overheden van de toekomst, onder andere door software te ontwikkelen die het werk van ambtenaren vereenvoudigt. Dat gaat over adreswijzigingen doorvoeren, geboorte- of overlijdensaangiften doen, een bewijs van woonst- of gezinssamenstelling opvragen, aanvragen voor een bouw- of omgevingsvergunning opvolgen, enzovoort. Het zijn allemaal taken die gemeentelijke ambtenaren afhandelen via de software van Cipal Schaubroeck. Daarnaast assisteert ons moederbedrijf lokale besturen met hun IT-infrastructuur of neemt zelfs de volledige opvolging voor haar rekening. Ten slotte kunnen steden, gemeenten en overheden ook een beroep doen op de consultants. Cipal Schaubroeck heeft namelijk de juiste expertise in huis om medewerkers van lokale besturen te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld in de loketwerking op burgerzaken, bij het opmaken van een meerjarenplan of de jaarrekening, en bij het uitvoeren van of adviseren bij vele kerntaken van een lokaal bestuur.

“We willen lokale besturen oplossingen aanreiken om hun werking te digitaliseren en te optimaliseren, en vooral om hun kerntaak naar de burger nog beter te faciliteren”, vertelt Isabel Van den Eynde, Customer Relations Manager bij Cipal Schaubroeck.

Hoe vullen myCSN en Cipal Schaubroeck elkaar aan?
Cipal Schaubroeck zorgt voor innovatieve oplossingen die het werk van de ambtenaar vereenvoudigen en het leven van de burger aangenamer en eenvoudiger maken. Niet toevallig een missie die heel erg aanleunt bij wat myCSN ambieert: het leven in steden en gemeenten aangenamer maken door slimme technologie op maat van de burger te implementeren.

Lokale besturen verzamelen via softwareplatformen van Cipal Schaubroeck namelijk grote hoeveelheden gegevens. Steeds meer willen ze evalueren wat nu de beste aanpak is voor het samenbrengen, analyseren en aanvullen van input uit sensoren met andere gegevens om zo de levenskwaliteit van de burger nog verder te verbeteren, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit, veiligheid, luchtkwaliteit. Gemeenten en steden willen dus slimmer worden, maar het aanbod daarvoor is versnipperd, duur en vaak niet voorzien op groei. De cloud en de dienstverlening van myCSN biedt daar een antwoord op.

Gemeenten en steden willen slimmer worden om zo de levenskwaliteit van de burger nog verder te verbeteren, maar het aanbod daarvoor is versnipperd, duur en vaak niet voorzien op groei. De cloud en de dienstverlening van myCSN biedt daar een antwoord op.

Luc Van Maldeghem, algemeen directeur bij myCSN: “We kijken samen met de steden en gemeenten hoe ze hun gegevens op een efficiënte en veilige manier kunnen verzamelen en op een zinvolle manier gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door ze publiek beschikbaar te maken of ze door te verkopen op een correcte manier. We zorgen voor een betrouwbare omgeving die een maximale gegevensuitwisseling toegankelijk maakt en kan meegroeien met de behoeften. Zeer belangrijk daarbij is dat lokale besturen eigenaar blijven van hun gegevens. Daarnaast helpt myCSN door middel van analyses en visueel aantrekkelijke dashboards overzichtelijke inzichten te creëren”. Isabel Van den Eynde vult aan: “De mogelijkheden om data te bundelen en te analyseren, kunnen een belangrijk aanvullend instrument vormen voor het opmaken en opvolgen van het meerjarenplan en beleidsdoelstellingen. Dankzij de complementariteit van ons aanbod kunnen we beter focussen op de meerwaarde voor de lokale besturen én voor de burger.”

Vele handen maken een betere dienstverlening
“Het potentieel om via onze samenwerking vooruitstrevend te werken, is enorm”, vertelt Luc Van Maldeghem. “Sommige projecten zijn enkel via een combinatie van elkaars dienstverlening mogelijk.” Dankzij die samenwerking over de meest uiteenlopende domeinen heen – besluitvorming, burgerzaken, grondgebieden, klassieke backoffice – en een gecoördineerd samenspel van open data en sensorische gegevens, zijn zeer ruime analyses mogelijk. “Onze grote kracht ligt in het feit dat we een verschillende focus, maar dezelfde missie hebben: besturen ondersteunen om het leven van de burger aangenamer een eenvoudiger te maken”, besluit Isabel Van den Eynde.

Samen bouwen aan overheden van de toekomst

“Onze grote kracht ligt in het feit dat we een verschillende focus, maar dezelfde missie hebben: besturen ondersteunen om het leven van de burger aangenamer een eenvoudiger te maken”, besluit Isabel Van den Eynde.

Bitnami