MyCSN cloudSmart Cities

Met Smartville gaat uw smart city snel van start

By 19/11/21 No Comments

Begin 2020 werd de tijdelijke maatschap Smartville opgericht door Cegeka, Cipal Schaubroeck, Crescent en Belfius-dochter The Studio om mee te dingen naar de aanbestedingsopdracht van de C-smart aankoopcentrale betreffende een “Smart City Cloudplatform” voor steden en gemeenten. Intussen won Smartville de aanbesteding en biedt het een ruim, divers en groeiend aanbod van oplossingen voor smart city-projecten.

We gingen in gesprek met Marnix Vrancken, business developer bij Cipal Schaubroeck. Hij is als accountmanager verantwoordelijk voor de oplossingen die Cipal Schaubroeck aanbiedt binnen het raamcontract Smartville. Hij vertelt ons over de visie achter Smartville en hoe de tijdelijke maatschap de ambities van lokale overheden in de praktijk kan invullen.

Marnix Vrancken, business developer bij Cipal Schaubroeck: “Dankzij het raamcontract hoeven de besturen bovendien geen aanbestedingsprocedure op te starten. Men kan eenvoudig overgaan tot aankoop en snel van start gaan. Dat is wat men nodig heeft. De technologie bestaat, de ideeën zijn er, maar de drempel moesten we verlagen.”

“We maken ons concept het liefst bekend vanuit concrete projecten die de lokale overheden echt interesseren. Zo bieden we vanuit Smartville een oplossing voor de vaststelling en vlotte verwerking van alles wat betreft GAS-sancties, vergunningen, retributies en belastingen. We hebben projecten in verband met sluikstorten, parkeerinbreuken, autoluwe zones, snelheidsinbreuken in zones 30 of zones 50. Zo proberen we aan te tonen dat kiezen voor Smartville een goede manier is om eenvoudig te starten met slimme toepassingen”, vertelt Vrancken. “Dankzij het raamcontract hoeven de besturen bovendien geen aanbestedingsprocedure op te starten. Men kan eenvoudig overgaan tot aankoop en snel van start gaan. Dat is wat men nodig heeft. De technologie bestaat, de ideeën zijn er, maar de drempel moesten we verlagen.”

Totaaloplossingen

“We bieden een vijftiental oplossingen aan, plus een breder verhaal”, zegt Vrancken. “Het gaat echt over het ontzorgen van de lokale besturen. Denk aan onze totaaloplossing op gebied van handhaving. Met ANPR-camera’s en een volledige strategie voor infrastructuur en IT-architectuur, die steeds toekomstgericht en dus integreerbaar is, maken we een volledig plan. Voor de wettelijke verwerking van GAS 5-boetes is er samenwerking met de lokale politiezones mogelijk via de AutoTicket-toepassing. Het automatisch handhavingsplatform stelt de sanctionerende ambtenaar in staat om in enkele klikken alle GAS-boetes te verwerken. Door integraties met de toepassingen van bpost, met de digitale handtekening, centraal debiteurenbeheer en meer, verloopt het hele proces van a tot z automatisch en correct.”


Meetapparatuur, verwerkingsplatform, analysetools en presentatietools voor de gegevens, Smartville levert het allemaal. De constante is dat ze open interfaces hebben en dat toekomstige apps ook op het platform kunnen draaien.

Handhaving is één van de drie takken waarbinnen Smartville zulke totaaloplossingen aanbiedt. Vrancken vult aan: “Als tweede is er mobiliteit, waarvoor we onder meer samenwerken met Be-Mobile voor shop and go-projecten of verkeers- en parkeergeleiding. Ten derde bieden we ook de producten en diensten van MyCSN aan.”

Beleidsondersteuning in Edegem

“We zijn nu een klein jaar verder en er zijn al heel wat projecten lopende of in opstart”, vertelt Vrancken. “De collegewijk in Edegem kreeg al jaren te kampen met sluipverkeer. Als vervolg op een weinig succesvol proefproject met verdwijnpalen, plaatste men een ANPR-camera op een cruciaal kruispunt. Op de tijdstippen dat veel ouders hun kinderen komen ophalen, moet men sinds het begin van het schooljaar een vergunning hebben. Dat konden toegestane passanten zoals ouders en zorgverleners aanvragen via het e-loket van InTouch. Wie zonder vergunning toch doorrijdt, krijgt een GAS-boete. Het is een mooi project en door vanaf het begin te evalueren, merken we dat er goede resultaten behaald worden.”

Toekomstgericht investeren

Vrancken: “Het is belangrijk dat je smart city-toepassingen en infrastructuur aankoopt met een blik op de toekomst. We raden besturen af om iets aan te kopen dat op zichzelf staat, waarbij je na twee jaar misschien beseft dat de toepassing niet integreerbaar is met andere toepassingen en bijgevolg een loze investering is. Hier ligt de kracht van Smartville: we bieden toepassingen aan die passen binnen een groter geheel, die je kan integreren met andere toepassingen binnen de vier grote beleidsdomeinen mobiliteit, verkeersveiligheid, milieu en lokale economie.”

“Meetapparatuur, verwerkingsplatform, analysetools en presentatietools voor de gegevens, Smartville levert het allemaal. De constante is dat ze open interfaces hebben en dat toekomstige apps ook op het platform kunnen draaien.”

MyCSN dataplatform voor data-gedreven beleid

Vrancken: “De gegevens van de verschillende Smartville-toepassingen kunnen ook beheerd worden via het MyCSN dataplatform, vooral als men werkt aan een data-gedreven beleid. MyCSN verzamelt, analyseert en presenteert data op maat van elke lokale overheid en organisatie. Het dataplatform helpt om snel en betaalbaar een betere beleidsvoering te realiseren.”

 

Genk: Meerwaarde van data voor beleid en burgers

Er is steeds meer data beschikbaar, maar het vraagstuk waar beleidsmakers mee geconfronteerd worden, is welke data relevant zijn en hoe die ze best gebruikt kunnen worden. Vrancken illustreert aan de hand van een GAS-project in Genk: ” Stad Genk heeft geïnvesteerd in trajectcontroles om de snelheid binnen hun bebouwde kom te handhaven. Daarvoor hebben ze nu een efficiënte software om verschillende types GAS-boetes automatisch te verwerken en een centraal invorderingsplatform om de betalingsstatus van de boetes op te volgen. Het doel is veiliger verkeer en vlottere mobiliteit.”

Het raamcontract biedt de mogelijkheid om het Smartville-aanbod te verbreden of te vernieuwen, onder goedkeuring van de aanbestedende partij C-smart. Zo blijft Smartville voor een relevant aanbod zorgen voor lokale overheden en organisaties, vandaag en binnen vijf jaar.

Vrancken voegt toe: “Genk wil aan de verschillende lopende projecten echter een meerwaarde geven. Ze willen de inwoners informeren over de resultaten van hun inspanningen, bijvoorbeeld door de gegevens visueel voor te stellen. Er loopt een haalbaarheidsstudie om te kijken wat er mogelijk is en welke gegevens relevant zijn voor de Genkse burgers en het beleid. Informatie over het verkeersgedrag krijgt dan eventueel een correlatie met andere data zoals de impact van weersomstandigheden, tijdstip, lopende events, enzovoort. Met het resultaat van die studie zal Genk in grote mate kunnen bepalen welke gegevens ze visualiseren via het MyCSN dataplatform. Zulke overzichten kan men dan gebruiken om de Genkse burger te informeren.”

Smartville: Een blijvend innovatief en competitief aanbod

Vrancken concludeert: “Met Smartville bieden we kant-en-klare oplossingen die men snel kan implementeren. Lokale overheden kunnen eenvoudig toetreden tot het raamcontract, zonder aankoopverplichting noch minimumafname. We willen wel innovatieve en competitieve oplossingen blijven aanbieden. Daarom evalueren we regelmatig. Het raamcontract biedt de mogelijkheid om het Smartville-aanbod te verbreden of te vernieuwen, onder goedkeuring van de aanbestedende partij C-smart. Zo blijft Smartville voor een relevant aanbod zorgen voor lokale overheden en organisaties, vandaag en binnen vijf jaar.”

Bitnami